Eskil Wadensjö är sedan 26/1 2016 utsedd till ordförande i SCB:s användarråd för befolkning, demografi och utbildning. Förordnandet gäller till 2018-12-31.