Docenturnämnden beslöt den 27/5 att utse den tidigare sofisten Håkan Regnér till docent i nationalekonomi. Håkan disputerade 1997 och lämnade senare Sofi för arbete på SACO.