Jenny tog sin doktorsexamen på Uppsala universitet 2017. Titeln på henns avhandling var “Causes and Consequences of Early-life Conditions: Alcohol, Pollution, and Parental Leave Policies”. Hennes forskningsintressden är hälso- miljö- och arbetsmarknadsekonomi. Jennys arbete är främst inriktat på empirisk forskning och hon arbetar för närvarande med ett projekt där hon undersöker effekterna av tungmetaller för humankapitalets utveckling och produktivitet.

Läs mer om Jenny Jans och hennes forskning här.

 

Välkommen till SOFI, Jenny!

 

Researcher Jenny Jans outside of Stockholm University
Jenny Jans, postdoc forskare på SOFI, Stockholms universitet. Foto: Daniel Rossetti/SU