Kenneth Nelson har befordrats till professor i sociologi med inriktning mot komparativ socialpolitik. Kenneth har varit verksam vid SOFI sedan 1996 och disputerade 2003. Han leder SPIN-projektet och dess insamling av komparativa data om välfärdsstatens institutioner i 38 länder. Besök Kenneths personliga hemsida för mer information.