Intstitutet för scial forskning (SOFI) vid Stockholms universitet tillsätter två tjänster som "assistant professor" inom arbetsmarknadekonomi. Tjänsterna har tillträde 1 augusti 2021.

Läs mer på vår engelskspråkiga webbsida.