Styrelsen för SOFI består förutom föreståndare av representanter från myndigheterna Inspektionen för socialförsäkringen, Sveriges kommuner och regioner, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Dessutom finns representanter för SOFI:s personal och doktorander.

I 2021 års styrelse har två av representanterna för myndigheterna bytts ut, och nya representanter för personal och doktorander valts in.

Här kan du se hela styrelsen.