Vår egen Working Paper-serie ingår i Scandinavian Working Papers in Economics (S-WoPEc) där nationalekonomisk forskning publiceras. Forskning inom andra fält publiceras i andra serier.

De senaste SOFI Working Papers hittar du här.