Måndagen den 1a april kommer Tor Eriksson att presentera sin forskning på ett seminarium, kl. 11:30-12:45 i A800. Han kommer även att vara tillgänglig för lunch och forskningsmöten den tid han är på SOFI. Om du är intresserad av att träffa honom, skicka gärna ett email till Emma von Essen. Gå även gärna in och titta på hans hemsida.