Sabina Hellborg disputerade 2018 i civilrätt vid Uppsala universitet med en avhandling om diskrimineringslagstiftningen. I sin nya tjänst som universitetslektor kommer hon att undervisa på AKPA:s kurser i arbetsrätt

 

Sabina Hellborg, lektor i civilrätt vid SOFI/AKPA
Sabina Hellborg. Foto: Eva Dalin

Sabina har tidigare nominerats till Årets lärare på Stockholms univeritet och hon har varit framgångsrik  med att få externa anslag till sin forskning som varit inriktad på kränkningar i arbetslivet, rättsligt ansvar för mobbning och tillgång till arbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Anställningen som universitetslektor trädde i kraft den 12 april.

Grattis till din nya tjänst, Sabina!