Fakultetsopponent är Espen Dahl, Högskolan i Oslo och Akershus.