Ante hade under sina första år vid SOFI främst administrativa arbetsuppgifter men började 1980 på forskarutbildningen i nationalekonomi. Han avlade efter några års studier doktorsexamen samtidigt som han fortsatte att på ett utmärkt sätt bidra till administrationen vid SOFI (under flera perioder som biträdande föreståndare).

Efter att disputerat fortsatte han att forska med en inriktning mot ekonomisk teori, blev docent och undervisade i ekonometri på forskarutbildningen. Under hela sin tid vid SOFI bidrog Ante mycket till det sociala livet på SOFI genom bland annat att organisera våra luncher och tennisspelande.

Även efter att ha pensionerats fortsatte Ante att forska och har bland annat innevarande år (2020) publicerat flera artiklar. Ante var ett starkt stöd för många på SOFI, inte minst inom administrationen där många av oss ofta vände oss till honom för råd.

Vi kommer att sakna Ante mycket.

 

Eskil Wadensjö & Markus Jäntti