Torsten Santavirta, anställd som forskare vid SOFI, har utnämnts till docent i nationalekonomi.

Bild från docentföreläsningen
Bild från docentföreläsningen