Martin Nybom, som disputerade i nationalekonomi i januari i år, har tilldelats ett Wallanderstipendium av Handelsbankens forskningsstiftelser. Stipendiet är på tre år och ger möjlighet till forskning på heltid. Sammanlagt delades sju stipendier ut bland sökande i nationalekonomi, företagsekonomi och ekonomisk historia som disputerat under det senaste halvåret.