Xiaojie Xu
Xiaojie Xu

Xiaojie Xu har en magisterexamen i sociologi från Nanjing University och en kandidatexamen i sociologi från Jilin University. Hennes forskningsintressen fokuserar på ojämlikhet inom utbildning, ojämlikhet mellan könen och överföring av social status mellan generationer. I sitt examensarbete undersökte Xiaojie vilka mönster som skapas när könsgapet i vetenskapliga och tekniska yrkesförväntningar i olika länder ska förklaras.

Välkommen till SOFI, Xiaojie!