SOFI leds av en styrelse bestående av en ordförande och tio andra ledamöter. Ordförande är rektor vid Stockholms universitet och övriga ledamöter består av representanter för SOFI:s anställda samt myndigheter, fackförbund etc.