Institutet är uppdelat i tre forskningsavdelningar och en utbildningsenhet.

Utbildningsenheten Arbetsmarknadskunskap med management, AKPA, anordnar kurser på grundnivå samt deltar i olika utbildningsprogram.

SOFIs forskningsavdelningar driver många olika delprojekt och samarbete över avdelningsgränserna pågår både formellt och informellt. Nationalekonomerna vid SOFI tillhör alla den arbetsmarknadsekonomiska avdelningen (AME). Sociologerna delas upp i levnadsnivåprojektet (LNU) och den socialpolitiska enheten (SOCPOL). 

Läs mer om Institutet för social forskning, SOFI