Våra studenter ges flera tillfällen att ge feedback på våra kurser och delkurser. Digitala kursvärderingar görs efter varje kurs/delkurs. De sammanställs sedan och tas upp på AKPAs Institutionsnämndsmöte.

Efter varje kurs/delkurs skriver kursansvarig en kursrapport med utgångspunkt i studenternas kursvärderingar, samtal med studentrådet, feedback från studenter mm.  

Nedan hittar du sammanställningar av genomförda kursvärderingar och kursrapporter för följande kurser:

Arbetsmarknadskunskap med management I, 30 hp (AKPA I)

Arbetsmarknadskunskap med management II 30 hp (AKPA II)

Arbetsmarknadspolitik och ekonomi 7,5 hp

Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser 7,5 hp

Löner, lönebildning och lönestruktur 7,5 hp

Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet, 7,5 hp

Temakurs (motsvarar moment 4 på AKPA II) 7,5 hp