HT2020

Kursrapport Löner, lönebildning och lönestruktur HT2020 (152 Kb)
Kursvärdering Löner, lönebildning och lönestruktur HT2020 (91 Kb)

 

VT2020

Kursrapport Löner, lönebildning och lönestruktur VT2020 (164 Kb)
Kursvärdering Löner, lönebildning och lönestruktur VT2020 (91 Kb)


HT2019

Kursrapport Löner, lönebildning och lönestruktur HT2019 (116 Kb)
Kursvärdering Löner, lönebildning och lönestruktur HT2019 (104 Kb)

Letar du efter äldre kursvärderingar eller kursrapporter? Kontakta oss på: exp@akpa.su.se