Sociologidagarna är det svenska Sociologförbundets stora konferens som anordnas vart annat år. Anmälan till Sociologidagarna görs via www.sociologidagarna.se.