AKPA inrättades som utbildningsenhet för att förstärka kompetensen inom juridik, samhällsekonomi och ledarskap. AKPA startade sin verksamhet 1969 och är sedan 1972 en självständig grundutbildningsenhet vid Institutet för social forskning (SOFI)

Tidigare studenter har beskrivit AKPA som personlig, varm och engagerad där lärarna är kompetenta och brinner för det de gör. Läs mer om vad tidigare studenter sagt om AKPA

AKPA erbjuder idag flera olika kurser på grundnivå, fristående och inom olika program. AKPAs fristående kurser kan med fördel kombineras med andra kurser för att ingå i en kandidatexamen.

AKPA samarbetar med sociologiska institutionen och ger kurser inom Studieordningen arbetsliv och arbetsmarknad (180 hp) samt Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation (180 hp). AKPA samarbetar även med Studie- och yrkesvägledarprogrammat vid Stockholms universitet med kursen Arbetsmarknadspolitik och ekonomi (7,5 hp).

Läs mer om våra utbildningar och ta gärna kontakt med oss om du har några frågor.

På AKPA pågår ett ständigt kvalitetsarbete där vi strävar efter att förbättra vår verksamhet. Läs mer i vår Kvalitetsplan AKPA 2020 (200 Kb)

Välkommen till AKPA!