Publikationer

Publikationer

Här finner du ett urval av de forskningspublikationer som har använt data från LNU i sina forskningsstudier.

Publikationer från Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA)

Kontakt

Institutet för social forskning (SOFI) Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel. 08-16 20 00
www.sofi.su.se

Blå platta med texten SIfo