VT2021

Delkurs 1 Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv 
Kursrapport delkurs 1 AKPA II VT2021 (438 Kb)
Kursvärdering delkurs 1 AKPA II VT2021 (107 Kb)

Delkurs 2 Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning och lönestruktur
Kursrapport delkurs 2 AKPA II VT2021 (189 Kb)
Kursvärdering delkurs 2 AKPA II VT2021 (114 Kb)

Delkurs 3 Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Kursvärdering delkurs 3 AKPA II VT 2021 (100 Kb)
Kursrapport delkurs 3 AKPA II VT 2021 (231 Kb)

Delkurs 4 Valbar temakurs och Arbetsrätt 2
Kursvärdering delkurs 4 Arbetsrätt 2 AKPA II VT2021 (122 Kb)
Kommande: Kursrapport delkurs 4 Arbetsrätt 2 AKPA II VT2021

HT2020

Delkurs 1 Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Kursrapport Delkurs 1 AKPA II HT2020 (183 Kb)
Kursvärdering Delkurs 1 AKPA II HT2020 (105 Kb)

Delkurs 2 Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning och lönestruktur
Kursrapport Delkurs 2 AKPA II H2020 (188 Kb)
Kursvärdering Delkurs 2 AKPA II HT2020 (114 Kb)

Delkurs 3 Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Kursrapport Delkurs 3 AKPA II HT2020 (216 Kb)  
Kursvärdering Delkurs 3 AKPA II HT2020 (91 Kb)

Delkurs 4 Valbar temakurs och Arbetsrätt 2
Kursrapport Delkurs 4 AKPA II HT2020 (115 Kb)
Kursvärdering Delkurs 4 AKPA II HT2020 (158 Kb)


VT2020

Delkurs 1 Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Kursrapport Delkurs 1 AKPA II VT2020 (391 Kb)
Kursvärdering Delkurs 1 AKPA II VT2020 (92 Kb)

Delkurs 2 Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning och lönestruktur
Kursrapport Delkurs 2 AKPA II VT2020 (187 Kb)
Kursvärdering Delkurs 2 AKPA II VT2020 (92 Kb)

Delkurs 3 Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Kursrapport Delkurs 3 AKPA II VT2020 (120 Kb)
Kursvärdering Delkurs 3 AKPA II VT2020 (89 Kb)

Delkurs 4 Valbar temakurs
Kursrapport Delkurs 4 AKPA II VT2020 (194 Kb)
Kursvärdering Delkurs 4 AKPA II VT2020 (90 Kb)


HT2019

Delkurs 1 Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv
Kursrapport Delkurs 1 AKPA II HT2019 (128 Kb)
Kursvärdering Delkurs 1 AKPA II HT2019 (52 Kb)

Delkurs 2 Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning och lönestruktur
Kursrapport Delkurs 2 AKPA II HT19 (116 Kb)
Kursvärdering Delkurs 2 AKPA II HT2019 (54 Kb)

Delkurs 3 Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö
Kursrapport Delkurs 3 AKPA II HT19 (140 Kb)
Kursvärdering Delkurs 3 AKPA II HT2019 (89 Kb)

Delkurs 4 Valbar temakurs
Kursrapport Delkurs 4 AKPA II HT19 (147 Kb)
Kursvärdering Delkurs 4 AKPA II HT2019 (172 Kb)
 

Letar du efter äldre kursvärderingar eller kursrapporter? Var vänlig kontakta oss på: exp@akpa.su.se